Author Archives: cdp-nara

  • 第4回常任幹事会を開催(奈良市議会議員選挙について)

  • 第3回常任幹事会を開催(県連定期大会について 他)

  • 第2回常任幹事会を開催(香芝市議会議員選挙について)

  • 第1回常任幹事会を開催(橿原市議会議員選挙について)

  • 立憲民主党奈良県総支部連合会・結成大会を開催

  • 上村京子